Innovatie

Voorsprong door innovatie

Slim materiaalgebruik, technische innovaties en samenwerking zijn noodzakelijk voor het sluiten van grondstofkringlopen. Met hernieuwde en gerecyclede alternatieven voor traditionele grond- en bouwstoffen maken we verspilling in de keten minimaal en processen rendabeler. GBN investeert en participeert in diverse (inter)nationale projecten en initiatieven om dit te realiseren.

Waarom innovatie

Wij zien dat ‘vooroplopen’ en ‘de juiste innovaties’ kansen bieden waarvan wij en onze klanten al snel de vruchten kunnen plukken. Hierdoor is GBN een partij die vooruitstrevend genoemd kan worden en weet hoe ze innovaties succesvol kan doorvoeren in haar diensten en producten.

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”

Onze vaste waarden.

icon_total_careUw proces, ons proces

icon_total_careBetrouwbare regie

icon_total_careVan afval naar grondstof

Bekijk alle waarden

Voorbeelden van innovaties

Internationaal ontwikkelproject milieuvriendelijk beton (C2CA)

In januari 2011 startte TU Delft in samenwerking met 13 internationale partners (waaronder GBN) een Europees gefinancierd project om milieuvriendelijke en kostenefficiënte procestechnologie te ontwikkelen die hoogwaardig milieuvriendelijk beton produceert. Hiermee kan betonafval omgezet worden in schone aggregaten en cement. Kijk voor meer informatie op: www.c2ca.eu

Europees onderzoeksproject beton recycling (EU-H2020 HISER)

GBN is deelnemer in het Europees onderzoeksproject HISER. In dit project werken bedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten samen om te komen tot een volledige recycling van bouw- en sloopafval. Hierbij worden alle gebruikelijke constructiematerialen betrokken, zoals beton, gips, baksteen, glas en hout. Het project maakt onderdeel uit van het programma Horizon2020 van de Europese Unie en loopt tot 2020. Meer informatie vindt u op: www.hiserproject.eu

Green Deal Verduurzaming Betonketen

GBN participeert in het MVO Netwerk Beton om binnen de keten te werken aan het creëren van duurzaam beton. In 2012 onderschreven de participanten van het netwerk de Green Deal Beton, 100% duurzame betonketen in 2050. Lees meer over GreenDeal en MVO Netwerk Beton op: www.mvonederland.nl/sector/beton-en-cement

Duurzame cementgebonden producten on demand

Als blijkt dat afval- en reststoffen zoals grond, zijn verontreinigd. Wat is dan een duurzame oplossing? Door het produceren van cementgebonden materialen geeft GBN ook deze afvalstoffen een kans op een tweede leven. In de grond-, wegen- en waterbouw worden deze secundaire bouwstoffen toegepast als wegfundering, gewapende grondconstructie of zelfs in specifieke betontoepassingen. GBN beschikt hiervoor over mobiele en vaste productie-installaties. Deze kunnen op het project worden geplaatst en ter plekke, on-demand, het gewenste cementgebonden product produceren uit eigen grond en (industriële) reststoffen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van dit product op uw project? Neem dan gerust contact met ons op.