Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen in een circulaire economie

Voor ons zijn maatschappelijk verantwoord en circulair ondernemen ‘a way of life’. Het is een voorwaarde om toekomstbestendig en rendabel te kunnen bouwen, nu, straks en later. Duurzaamheid is verankerd in onze missie en visie, onze oplossingen, werkwijze en ambities. Het is de motor achter onze innovaties en samenwerkingsverbanden. Het zit in het DNA van onze organisatie en onze mensen. Dat bewijzen we dagelijks in de praktijk met onze diensten en producten.

GBN heeft alles in huis om overal in Nederland op kleine en grote schaal bij te dragen aan betere benutting van (verontreinigde) grond en secundaire bouwstoffen in bouwprojecten. We investeren in vernieuwingen om mogelijkheden te vergroten, kringlopen te sluiten en processen steeds rendabeler te maken. Zo helpen we ook u graag duurzamer te ondernemen.

“Materiaal neutraal bouwen is uw grond en bouw- en reststoffen gebruiken als input voor uw project.”

Onze vaste waarden.

icon_total_careUw proces, ons proces

icon_total_careBetrouwbare regie

icon_total_careVan afval naar grondstof

Bekijk alle waarden

Ons MVO-beleid

GBN hanteert een actief duurzaamheidsbeleid. We gebruiken de MVO-balansschijf om de belangen van mens, omgeving en bedrijf, zowel op strategisch als operationeel niveau, steeds goed af te wegen.

Onze speerpunten zijn:
 

  • CO2-reductie binnen en buiten de eigen bedrijfsvoering (CO2-Prestatieladder, niveau 5)
  • Verminderen van afval en inzet van slimme logistiek
  • Stimuleren van hergebruik van grond, bouw- en (sloop)afvalstoffen
  • Vergroten van de productie van secundaire bouwstoffen
  • Faciliteren van onderzoek en ontwikkeling naar innovatieve technieken voor betonrecycling
  • Creëren van een toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie
  • Transparantie en certificering met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en milieu