Certificaten

Bekijk hier onder onze certificaten

 • BRL 2506-1 (GBN Groep) –
  Menggranulaat 0/31,5 voor toepassing in verhardingslaag, ophoging of aanvulling.
 • BRL 2506-2 (GBN Groep) –
  Menggranulaat 0/31,5 (productgroep A) voor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw.
 • BRL 2506-1 (Grind en Ballast Recycling Nederland) –
  Gerecycled grind/steenslag 4/32 voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
 • BRL 2506-2 (Grind en Ballast Recycling Nederland) –
  Gerecycled grind/steenslag voor gradaties van 4 tot 63 mm (productgroep A) voor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw.
 • BRL SIKB 7000 (GBN Groep) –
  Protocol 7001 : Uitvoeren van landbodemsanering met conventionele methoden.
 • BRL SIKB 7500 (GBN Groep) –
  Protocol 7510 : Procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie
  Techniek: Fysische scheiding (droog en nat zeven);
  Protocol 7511: Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie.
 • BRL SIKB 7500 (GBN Immobilisatie) –
  Protocol 7510 : Procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie
  Techniek : Immobiliseren.
 • BRL 9322 (GBN Immobilisatie) –
  Nummer IMM-018/2 : Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen voor de toepassing in funderingslagen;
  Nummer IMM-019/2 : Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen als constructief vormgegeven bouwstof.
 • BRL 9335 (GBN Groep) –
  Protocol 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;
  Protocol 9335-2: Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit;
  Protocol 9335-4: Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
 • ISO 9001 : 2015 (GBN Groep en GBN Immobilisatie).
 • VCA* (GBN Groep).

Onze certificaten zijn op te vragen via c.hendriks@gbn.nl

 

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”

 

Onze vaste waarden.

icon_total_careMinimaliseren van transport

icon_total_careVeilig en gecertificeerd

icon_total_careTeamspirit

Bekijk alle waarden