22 oktober 2020

VEEP project

Doel van het VEEP project is het ontwikkelen van een kosten-efficiënte manier om bouw- en sloopafval te recyclen tot hoogwaardige en energie-efficiënte prefab gevel elementen geschikt voor toepassing in nieuwbouw en aanpassing van de bestaande bebouwde omgeving.

Binnen het project werkt GBN samen met TU Delft aan de optimalisatie en validatie van de recycling techniek om oud betonpuin om te zetten in hoogwaardige grondstoffen voor de productie van nieuw beton waarbij zowel het grove granulaat (grind) en het fijne granulaat (zand) als de ultra fijne deeltjes (cementsteen) weer hoogwaardig worden hergebruikt.

Momenteel worden er op onze locatie in Hoorn de Mock-ups gemonitord. We onderzoeken wat de prestatie is van de VEEP panelen en treffen voorbereidingen voor het onderzoek naar de recyclebaarheid van de VEEP panelen.

Eigenlijk was het de bedoeling de GA dit jaar in Nederland te organiseren en zouden de deelnemers een bezoek gaan brengen aan de demo-site in Hoorn om met eigen ogen de ontwikkelingen op het gebied van de VEEP panelen te zien. Helaas kon dit vanwege COVID-19 geen doorgang vinden.

In plaats van een bezoek aan de locatie is er een virtuele tour gemaakt. Wilt u ook een kijkje nemen op de demo-site? Bekijk dan hier de tour !