14 april 2022

Verificatie Circulair slopen certificaat behaald!

In 2021 heeft Mining Groep (een samenwerkingsverband van GBN) in samenwerking met Lek Sloopwerken  158 appartementen circulair gesloopt in de Jacob Geel Buurt te Amsterdam. Afgelopen maand heeft de gecertificeerde instelling Normec de “Verklaring circulair sloopproject” afgegeven voor dit omvangrijke project.

Bij deze verklaring zit onder andere een “stoffenverantwoording” Daarin is voor alle vrijgekomen materiaal uit dit project aangegeven waar deze terecht zijn gekomen. Met de behaalde “Verklaring circulair sloopproject” voldoet dit project aan de Eisen van de verificatie regeling circulair sloopproject.

GBN Groep is trots onderdeel uit te maken van deze samenwerking en feliciteert Lek Sloopwerken en Mining groep met het behaalde certificaat.