04 juni 2019

VEEP Italie

Op woensdag 22 mei 2019 is GBN als project partner van het VEEP project aanwezig geweest bij de periodieke meeting om de voortgang van het project te bespreken.

De meeting vond plaats bij onze project partner Nuova Tesi System in Castelbelforte Italië.

Doel van het VEEP project is het ontwikkelen van een kosten-efficiënte manier om bouw- en sloop afval te recyclen tot hoogwaardige en energie-efficiënte prefab gevelelementen geschikt voor toepassing in nieuwbouw en aanpassing van de bestaande bebouwde omgeving.

Binnen het project werkt GBN samen met TU Delft aan het optimaliseren en valideren van de recycling techniek om oud betonpuin om te zetten in hoogwaardige grondstoffen voor de productie van nieuw beton, waarbij zowel het grove granulaat (grind), het fijne granulaat (zand) als de ultra fijne deeltjes (cementsteen) weer nuttig wordt toegepast. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe innovatieve isolatielaag in de prefab elementen bestaande uit Aerogel welke is geproduceerd met minimaal 80% van fines afkomstig van het oude betonpuin dat is bewerkt met onze techniek.

De nieuwe prefab elementen worden toegepast in 4 model gebouwen (mock-ups) voorzien van diverse sensoren waarvan er 2 in Madrid komen te staan en 2 in Nederland. Vervolgens worden deze gedurende een periode van een aantal maanden gemonitord om te zien of de eigenschappen vergelijkbaar of beter zijn dan conventionele gebouwen met prefab gevel elementen.

Tijdens de meeting in Italië hebben we ook voor de productielocatie van Nuova Tesi bezocht, waarbij we, naast dat we even konden genieten van het mooie weer, ook de prototypes van de nieuwe gevelelementen konden bekijken welke vers uit de bekisting waren gekomen.

Het aankomende half jaar zullen we aan de slag gaan met het produceren en opbouwen van de mock-ups. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het VEEP project bezoek dan de website: http://www.veep-project.eu/ of volg ze via twitter: @VEEP_project.