25 april 2023

Van Dassenplas naar plas-dras

De Dassenplas is een voormalige zandwinning en heeft een onbedoeld verdrogend effect op de omgeving. Het verdrogende effect kan worden hersteld door het terugbrengen van de Dassenplas naar een natuurlijk plas- drasgebied. Daarmee wordt ook de inpassing in het omringende landschap bereikt. Dit herstel wordt gerealiseerd door Grondbank West Brabant (een samenwerking tussen GBN Groep B.V. en KWS).

Voor de opvulling van de Dassenplas wordt nuttig en functioneel gebruik gemaakt van grond en baggerspecie. Deze grond en baggerspecie is afkomstig van regionale ontwikkelingen, projecten en onderhoudswerkzaamheden aan vaarwegen en watergangen.

De afgelopen maanden hebben we het eindontwerp verder verfijnd en we kunnen met trots zeggen dat het een plaatje is geworden.

We zijn enorm enthousiast om verder aan de slag te gaan en dit eindbeeld te verwezenlijken en daarmee de natuurwaarde en het verdrogende effect te herstellen.

Voor meer informatie, afzetmogelijkheden voor uw grond- en baggerstromen alsook tarieven kunt u contact opnemen met Wesley Willemse (06 51 31 43 17).