11 juli 2019

Tijdelijk handelingskader PFAS

Dinsdag 9 juli hebben wij kennis genomen dat op maandag 8 juli een ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ is aangenomen aan de Tweede kamer en dat deze per direct in werking is getreden.

Wat houdt dit voor u en ons in ? Klik hierย voor verdere informatie