19 juli 2023

They did it!

Op 19 juni 2023 ging er een peloton van 15 sportieve GBN’ers van start in de “Climate Classic 2023”

Deze strijders hebben 125 km fietsen van Breda naar Utrecht om bewustwording te creëren voor de noodzaak van duurzaam en circulair leven en ondernemen. De route vertegenwoordigt de kustlijn die ontstaat als de klimaatverandering doorzet en de zeespiegel stijgt.

Met samenwerking, snelheid en doorzettingsvermogen kunnen de fietsers deze tocht uitrijden. Ditzelfde geldt voor het aanpakken van de klimaatverandering en de transitie naar een circulaire economie.

Bij GBN Groep maken we dagelijks impact door te werken aan onze missie, het terugdringen van Earth Overshoot Day, dit doen wij door materiaalstromen één voor één circulair te maken. Door dit te verwezenlijken wordt zogenaamd afval omgezet tot een hoogwaardig circulaire grondstof en krijgt het een nieuw leven in nieuwe producten of andere toepassingen.
Wij geloven in samenwerken en kennis te delen hierdoor maken we echt het verschil in het creëren van een circulaire economie, dragen we bij aan de transitie en veranderen we de toekomst.

Samenwerken hebben ze ook gedaan tijdens de Climate Classic. GBN heeft samen met een aantal klanten en relaties aan de Climate Classis deelgenomen om samen impact te maken op de fiets en samen hebben ze de finish gehaald!