29 januari 2024

Succesvolle consortiumbijeenkomst in de Circulaire Grondstoffen Corridor!

Op 11 januari kwam het consortium van de Circulaire Grondstoffen Corridor Utrecht bij elkaar. Afgelopen maanden zette de Gemeente Utrecht en marktpartijen zich in voor meer hergebruik van materialen in de stad. In deze tweede consortiumbijeenkomst hebben we de voortgang van de pilotprojecten, tools en onderzoeken besproken. We deelden wat er goed gaat, wat er beter kan en hoe wij elkaar kunnen helpen. Want hoe ga je bijvoorbeeld om met onverwacht extra vrijgekomen materialen die niet zijn opgenomen in het oorspronkelijke plan? Of hoe zorg je voor voldoende geschikte mensen die aan de slag kunnen zodra er een opdracht binnenkomt, wanneer vraag en aanbod nog instabiel zijn?

De eerste aanvullende ideeën en mogelijke samenwerkingen kwamen tijdens de bijeenkomst al van de grond. Tof om te zien hoe ons gezamenlijke streven naar ketensamenwerking en een circulaire bouweconomie zo concrete vorm begint te krijgen.

Tijdens deze bijeenkomst heeft het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Kansen voor West, onze subsidieverstrekker, het consortium helder uitgelegd hoe we het financiële en administratieve plaatje rondkrijgen.

GBN groep is trots om onderdeel te zijn van dit consortium. Waarin we in positieve sfeer samenwerken om de Circulaire Grondstoffen Corridor verder uit te bouwen!

Gemeente UtrechtGBN GroepHogeschool UtrechtWoningcorporatie Bo-ExLevel 5Adex Groep en Repurpose.

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door het EFRO-programma “Kansen voor West III”.