19 juli 2023

Spooraannemers en ProRail ondertekenen voor versnelling naar duurzaam spoor

De spoorsector staat voor een grote uitdaging: in 2030 moet de infrasector klimaatneutraal en circulair zijn. Onze CO2-uitstoot moet fors omlaag, we moeten minder grondstoffen gebruiken, overstappen op hernieuwbare energie en materialen en de natuur, bodem en biodiversiteit verbeteren. Dit is essentieel voor de toekomst van onze planeet, onze sector en onze bedrijven.

Daarin zetten we allemaal steeds meer stappen. Maar er is een ongemakkelijke waarheid. Het gaat niet snel genoeg. Als we op dit tempo doorgaan, halen we de doelstellingen voor 2030 niet. Daarom is in 2022 door ProRail en GBN Advies (als procesbegeleider) het ketenoverleg Duurzaam Spoor gestart, bestaande uit BAM OV, VolkerRail, Swietelsky, Dura Vermeer, Van Gelder, De Wilde Spoorwegbouw en Strukton Rail. Allemaal hebben wij duurzame ambities, maar wij zien ook allemaal dat versnelling nodig is. Wij hebben de overtuiging dat we elkaar daarbij kunnen helpen.

Nieuwe beloftes

Tijdens de gezamenlijke sessie op 6 juli brachten wij alle bestuurders van de spooraannemers bij elkaar. Onder begeleiding van GBN-collega Martijn in ’t Veld zijn wij het gesprek aangegaan over urgentie en handelingsperspectief op duurzaamheid.

Samen kunnen we dit veranderen en aanjagen. Daarom ondertekenden bestuurders van de spooraannemers de volgende beloftes. Hiermee geven zij aan dat de spoorbranche méér gaat doen om de duurzaamheidsdoelen van 2030 te halen en dat we hier gezamenlijk onze schouders onder zetten.

 

  1. Wij als bestuurders zijn aanspreekpunt als duurzame maatregelen binnen een project niet van de grond komen.
  1. Wij maken capaciteit vrij voor de uitvoering van de roadmaps Spoor, Kunstwerken en Weg-, dijk-, spoormaterieel.
  1. Wij gaan actiever sturen op duurzaamheid binnen onze eigen organisatie en we gaan onze medewerkers hiervoor belonen.
  1. Wij komen driemaal per jaar bij elkaar om het onderwerp weer verder te brengen