14 maart 2022

Schakelen in Emmen

In Emmen vinden spoorwerkzaamheden plaats. Hierbij wordt onder andere de oude spoorballast vervangen. GBN voert de oude spoorballast af naar de verwerkingslocatie in Sappemeer. In Sappemeer beschikt GBN net als in Roosendaal over de mogelijkheid om oude spoorballast door middel van een wasproces te reinigen, certificeren en op te werken tot een nieuwe grondstof.

Tijdens het werk is ook een deel zand vrijgekomen. Doordat dit niet gepland was kende de opdrachtgever de kwaliteit niet. GBN heeft door snel te handelen binnen 24 uur het zand bemonstert.

De monsters bij het laboratorium zijn met spoed geanalyseerd. Op basis van de kwaliteitsgegevens heeft GBN de klant ontzorgt en het zand afgevoerd naar een vergunde locatie in de buurt.

Door het snelle handelen en schakelen tussen de diverse disciplines van GBN Groep is het zand afgevoerd en is er ruimte ontstaan op de werklocatie voor de uitvoerende aannemer en konden de werkzaamheden zonder stagnatie zoals gepland doorgaan.