09 juni 2023

Rethink, Reduce, Reuse and Repeat!

In Mei was het de ‘Week zonder afval’ (22 mei t/m 28 mei 2023).

In deze week werden we met zijn alle in Nederland uitgedaagd om zo min mogelijk afval weg te gooien. Denk hierbij aan het hergebruiken van je waterflesje of bewust kiezen voor herbruikbare verpakkingen zoals het meenemen van een eigen boodschappentas naar de supermarkt.

Deze week is een mooi initiatief om onze weggooi-gewoontes te doorbreken. In ons dagelijks leven kunnen wij meerdere keren per dag een bewuste keuzes maken om duurzaam met onze producten en consumentengedrag om te gaan. De bewuste keuze van duurzaam omgaan met onze producten maken wij dagelijks bij GBN Groep. Rethink, Reduce, Reuse and Repeat!

‘Stoffen of materialen die zijn afgedankt en alleen nog geschikt zijn om te worden weggegooid’, ‘Materialen met negatieve waarde’, ‘Niet bruikbare grondstoffen’…. Een aantal voorbeelden waarmee doorgaans het woord ‘Afval’ wordt geassocieerd. Een negatieve lading aan een woord wat zo’n grote positieve bijdrage heeft in de ontwikkeling van een circulaire economie. Het is dus onze manier van denken die moet veranderen, Rethink!

Materiaal stromen één voor één circulair maken, dat is onze missie. Door dit te verwezenlijken wordt zogenaamd afval omgezet tot een hoogwaardig circulaire grondstof en krijgt het een tweede leven in nieuwe producten of andere toepassingen. Hiermee reduceren we de afvalberg, beschermen we de voorraad, werken we duurzaam en voegen we waarde toe.

In een lineaire economie werd beton, spoorballast, grond, bouwstoffen en kunstgras afgevoerd als afval. Bij GBN hebben wij van deze materiaalstromen de keten gesloten. Stuk voor stuk worden ze op hun eigen manier weer ingezet in de keten en worden hergebruikt oftewel Reuse! Hiermee dringen we het gebruik van primaire grondstoffen terug en putten we de aarde niet uit met winnen van primaire grondstoffen en kunnen we Earth Overshoot Day van de kalender terugdringen op de kalender.

En dit zetten we op repeat om een circulaire economie te creëren! Bij GBN associëren wij het woord afval dus met ‘‘Stoffen of materialen die aan het einde van hun huidige levenscyclus zijn en nog geschikt zijn om te worden hergebruikt’, ‘Materialen met een positieve waarde’ en ‘Bruikbare grondstoffen voor nieuwe circulaire toepassingen’.

Hoe u mee kunt werken aan een decennia zonder afval? GBN geeft u hier graag advies over en denkt met u mee in de mogelijkheden die er zijn.

Want de beste manier om de toekomst te veranderen is om deze vandaag al te creëren!