01 november 2018

Quick scan materiaalinventarisatie Merwedekanaal zone gereed!

In de nieuwsbrief van September 2018 konden wij u al melden dat GBN in opdracht voor Merosch voor de Gemeente Utrecht en de projectontwikkelaars een materiaalinventarisatie mocht uitvoeren voor het gebied Merwedekanaal zone te Utrecht.

In dit gebied bouwen projectontwikkelaars en de gemeente Utrecht een energiezuinige, duurzame en groene stadwijk met een hoge bebouwingsdichtheid.

Om te bepalen welke kansen er liggen voor circulariteit is er een Quick scan materiaalinventarisatie uitgevoerd door GBN.

Daarvoor zijn de materialen van de gebouwen in kaart gebracht en is onderzocht welke kansen er liggen op het gebied van circulariteit. Er zijn in dit project drie grote circulaire kansen.

  1. 9 gebouwen zijn opgebouwd met een staalconstructie. Deze gebouwen kunnen worden gedemonteerd en elders weer worden geremonteerd (opgebouwd).
  2. 12 gebouwen zijn gemaakt van prefab betonnen elementen en kunnen worden gedemonteerd en elders worden geremonteerd.
  3. Het beton van de in het werk gestorte onderdelen kan worden geupcycled tot nieuw beton.

 

Circulair slopen duurder dan de reguliere sloop? Nee! De kosten van de circulaire kansen zijn niet hoger dan bij de reguliere sloop. De belangrijkste voorwaarde om dit tot een succes te brengen is tijd om een match te vinden tussen het aanbod van gebouwen en de potentiele vraag van de afnemers. Dit betekent dat de gebouwen eerst (in een zo vroeg mogelijk stadium) exact in kaart moeten worden gebracht en dat daarna de gebouwen en materialen in de markt kunnen worden gezet. Er gaat tijd overheen om nieuwe gebruikers van de gebouwen en materialen te vinden.  Ook kan er gezocht worden naar een match met de nieuwe objecten die op de locatie worden gebouwd.

Bent u enthousiast geworden over onze Quick Scan materiaalinventarisatie? Heeft u interesse in een Quick Scan Materiaalinventarisatie voor uw project? Neem dan contact op met Harry Hofman op telefoonnummer 06 29 39 89 74 of via h.hofman@gbn.nl.