08 februari 2019

Project Innova58

RWS heeft als ambitie om zoveel mogelijk circulaire grondstoffen te gaan gebruiken. Voor het project Innova58 heeft GBN onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden. Daarvoor zijn 3 scenario’s onderzocht:

  1. Business as usual: de aannemer regisseert en zorgt voor de circulaire materialen
  2. Publieke ketenregisseur: overheid waakt over de commons en zorgt voor de circulaire materialen
  3. Integrale ketenregisseur: spil in een circulaire gemeenschap van marktpartijen en publieke organisaties: de regio als grondstoffenbank.

De conclusie uit het onderzoek is dat als markt en overheden samen een circulaire gemeenschap opzetten, dit de meeste kans biedt om de circulaire ambities van RWS te halen. Alleen dit vraagt een andere aanpak dan normaal, waarbij sommige partijen ook een andere rol kunnen gaan spelen. Gedacht kan worden dat bijvoorbeeld de materialen gedurende het hele bouwproces (en daarna) eigenaar blijven van 1 partij. In mei worden er gesprekken gevoerd met verschillende partijen om te kijken welke scenario in de praktijk de beste kans van slagen heeft.