17 september 2021

Project Groningen in beeld

In Groningen wordt het monumentale station Groningen verbouwd.

Het project bestaat uit de bouw van de voetgangerspassage, fietstunnel, fietsenstalling, perrons, bus onderdoorgang en het busstation. Naar verwachting is de verbouwing van het station in 2024 klaar.

De aanpassingen van station Groningen vallen onder het project Groningen Spoorzone. Dit is een samenwerkingsproject van provincie Groningen, gemeente Groningen, NS, ProRail en het Rijk, waarbij aanpassingen aan sporen en stations tussen Haren en Groningen zorgen voor een goede bereikbaarheid van Groningen.

GBN Groep werkt mee aan de realisatie van dit project. Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor de grondstromencoördinatie op het gehele project.  De grond en zand vrijkomend uit de bouw van station Groningen krijgt een tweede leven. Een deel wordt hergebruikt in het project. Zo krijgt bijvoorbeeld het zand vrijkomend bij de bouw van de ondergrondse fietsenstalling een tweede leven in de nieuwe treinperrons, de overige grond krijgt een circulaire toepassing in de regio.

Hoofdstation Groningen is een mooi voorbeeld van een project waarbij verschillende disciplines van GBN Groep samenkomen.  Zo begon het project in mei 2019 met de realisatie van betere bereikbaarheid van Groningen en het aanleggen van extra sporen op de Vork, aanpassen van de perrons en het doorkoppelen van sporen naar station Groningen. Hiervoor heeft GBN Ballast Recycling duizenden tonnen gewassen spoorballast per trein vanaf onze reinigingsinstallatie in Roosendaal getransporteerd naar Groningen.

Medio 2020 zijn de oude sporen die deel uitmaakte van het oude station Groningen gedemonteerd en afgevoerd. De oude ballast die daarbij is vrijgekomen, krijgt tijdelijk een tweede leven als heiplateau voor de diepwandstelling. Als de diepwand gereed is, voeren we de oude ballast af naar onze reinigingsinstallatie in Sappemeer waar we het opwerken tot halfabricaten voor diverse toepassingen zoals beton, spoorbouw en groenproducten.

Voor de realisatie van de heiplateau zet GBN ook haar expertise in op het gebied van circulair sloop, betonrecycling en circulair advies. Zo wordt het puin, dat afkomstig is van de sloop van diverse opstallen, op het terrein gebroken en toegepast als fundatielaag voor het heiplateau en de werkwegen. Het puin wordt dus niet afgevoerd als afvalstof maar wordt ter plekke gerecycled, hetgeen een bijdrage levert aan C02 reductie door het aantal transportbewegingen te beperken. De tekorten aan granulaat zijn bijgeleverd vanaf Grondstoffen Recycling Burgum.

Kennis, expertise en ervaring! Dit is hoe GBN Groep de keten sluit en haar verschillende disciplines samen laat komen.