02 november 2023

Organisatiewijziging GBN

2023 was voor GBN Groep een jaar waarin we het 25-jarig jubileum vierden.

GBN Groep heeft zich ontwikkelt tot professionele speler in de wereld van de circulaire economie. Onder leiding van Eric van Roekel is de transitie van intermediair naar een impactorganisatie met succes ingezet. De afgelopen jaren hebben de medewerkers van GBN Groep gewerkt aan een gesloten kringloop van afvoer naar recycling en hergebruik voor kunstgras, beton, spoorballast en grondstromen.  Met passie en expertise heeft het grote stappen gemaakt in de realisatie van een circulaire economie. Dit biedt een sterke basis waar we als impactorganisatie op door gaan ontwikkelen en werken aan een continu groeiende impact. Hiervoor hebben we de strategische lijnen voor de komende periode uitgezet. We kijken uit naar deze volgende stap van GBN!

De afgelopen jaren heeft Eric van Roekel met zijn visie en passie GBN Groep gebracht naar het huidige niveau. Nu is de organisatie toe is aan de volgende stap. Dit is een mooi moment voor Eric van Roekel om ook een volgende stap te gaan maken en de verdere invulling van de strategie aan het huidige management over te laten. Eric van Roekel heeft besloten na 13 jaar per 1 december 2023 GBN Groep gaan verlaten en draagt hij het stokje over aan het managementteam.

Martin Jorritsma en Frank Rens (managers Recycling en Realisatie), Berrie Klein (manager Grondstoffenmanagement), Martijn in ’t Veld en Harry Hofman (managers Advies) en René de Groot (manager Finance) zijn vanaf die datum verantwoordelijk zijn voor de verschillende businessunits binnen GBN Groep. Binnen de teams en de productielocaties zal niets veranderen.

GBN Groep gaat vol vertrouwen deze nieuwe fase in en zal zich verder blijven ontwikkelen om de circulaire economie op volle toeren te laten draaien en impact te maken.

Wij willen Eric van Roekel bedanken voor zijn jarenlange toegewijde inzet, de fijne samenwerking en zijn visie waarop GBN nu verder kan bouwen.

Eric zal komende periode betrokken blijven voor een goede overdracht en is voor langere periode bij een aantal activiteiten van GBN / Strukton vanuit zijn rol binnen verschillende “advisory boards” betrokken.