22 oktober 2020

Oppervlaktewater onderzoek : Waarom doen we dat?

Elk kwartaal laat GBN op de locatie Oostersedijk Hattem een oppervlaktewater onderzoek uitvoeren. Maar waarom doen we dit eigenlijk en is dit zo belangrijk?

De voormalige zandgroeve aan de Oostersedijk is een plas welke een diepte heeft van variërend tussen de 8 en de 10 meter. GBN ontwikkeld hier een natuurgebied voor meerdere groepen planten en dieren.

Conform het inrichtingsplan welke is opgesteld voor het project gebeurd dit in drie delen:

  • Ongeveer de helft van de plas bestaat uit een zone met pollen en rietvelden (terrestrische deel);
  • 30 % van de plas wordt gevormd door oever zones en vormt een overgang van de poelen- en rietzone naar het terrestrische deel waarbij flauwe oevers worden gecreëerd;
  • Het diepe water wordt niet aangevuld en behoudt de huidige diepte tot 10 meter.

De locatie is vergund om de volgende stromen te kunnen accepteren :

  • Grond tot en met kwaliteitsklasse Industrie toepasbaar in een GBT;
  • Grond met Japanse Duizendknoop tot en met kwaliteitsklasse Industrie toepasbaar in een GBT;
  • Baggerspecie tot en met kwaliteitsklasse B toepasbaar in een GBT;
  • Bentoniet zand/ slurry tot en met kwaliteitsklasse Industrie toepasbaar in een GBT.

Met de verontdieping behoudt de plas de functie van oppervlaktewater en blijft de functie van overloopgebied als waterberging niet aangetast. Om te kunnen monitoren dat de waterkwaliteit blijft voldoen aan de gestelde eisen door het waterschap voert GBN elk kwartaal een oppervlaktewater onderzoek uit. Het is belangrijk dat dit elk kwartaal wordt uitgevoerd om de kwaliteit te kunnen waarborgen en te voldoen aan de gestelde eisen binnen onze vergunning.