29 januari 2024

Nieuw Hoorn wint zand in het IJsselmeer

Sinds de zomer van 2023 heeft GBN Groep een eigen binnenvaart schip. Onder leiding van kapitein Theun en maat Jan vaart de “Nieuw Hoorn” af en aan met zand naar de locatie GBN Hoorn.

Op het IJsselmeer wordt door ons schip zand, onder het BRL9313 certificaat, gewonnen uit de eigen concessies, daarnaast hebben wij ook de mogelijkheid om ook schepen van derden te laden.

Het gewonnen zand wordt op onze locatie Schelphoek Hoorn gelost voor verkoop. Het terrein van GBN Hoorn beschikt over een unieke milieuvergunning, vloeistofdichte voorzieningen en ruim ingerichte op- en overslagfaciliteiten gelegen aan het Markermeer.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die GBN Hoorn u kan bieden? Neem dan contact op met Berrie Klein