21 januari 2019

Nieuw: Alliantie van samenwerkende kunstgrasleveranciers en – aannemers

De  grote kunstgrasleveranciers en -aannemers in Nederland slaan de handen ineen om de verwerking van end of life-kunstgrasvelden circulair te maken. De bedrijven Antea Sport / Edel Grass, CSC Sport / Greenfields, Domo Sports Grass / SLG en FieldTurf Tarkett vormen hiertoe samen met GBN, een dochteronderneming van Strukton, een Alliantie van samenwerkende kunstgrasleveranciers en -aannemers.

De komende maanden openen GBN en de Alliantie een verwerkingsfaciliteit voor hoogwaardige, transparante en circulaire verwerking van de Nederlandse kunstgrasvelden, waarin tevens de volledige materiaalstroom – van input tot output – volgbaar en traceerbaar is. GBN, een vooraanstaande verwerker van grond, bouw- en afvalstoffen, opent en beheert straks de eerste verwerkingsfaciliteit in zijn soort in Nederland. De overige leden van de Alliantie hebben groot vertrouwen in de samenwerking met GBN, een partij die in Nederland vooroploopt wat betreft circulaire verwerking.

De Alliantie werd geïnitieerd nadat verschillende branchegenoten constateerden dat individuele circulariteitsinitiatieven onvoldoende effect sorteerden en dat grote barrieres circulariteit in de sector in de weg staan. Zo is de recycling van kunstgras nog altijd duurder dan zogeheten virgin-productie en bestaat er momenteel in Nederland nog geen betaalbare technische oplossing voor circulaire productie en verwerking. Omdat de circulariteitsuitdagingen door afzonderlijke partijen niet te dragen zijn, kan circulaire productie en verwerking alleen door goede samenwerking door de sector worden bereikt.

Binnen de Alliantie worden de noodzakelijke middelen (o.a. financieel, kennis, ervaring en capaciteit) ondersteund door de deelnemende sectorpartijen. De bedrijven koppelen hun ervaringen en zijn samen in staat om circulariteit mogelijk te maken. De Alliantie wordt zo de aanjager van een initiatief waarvan deelname voor de hele sector open is.

De verwerkingsfaciliteit opent de komende maanden haar deuren. De Alliantie ziet 2019 als een belangrijk testjaar, waarin wordt onderzocht hoe zo snel mogelijk een 100% circulaire keten kan worden bereikt. Ook wordt het gesprek aangegaan met belangrijke stakeholders binnen en buiten de branche om te onderzoeken hoe er op korte termijn een werkelijk branche-brede samenwerking kan ontstaan.

Wij zullen u in de komende periode goed blijven informeren over de voortgang van dit initiatief. Indien u tussentijds vragen of opmerkingen heeft, vragen wij u die te mailen naar info@kunstgrasalliantie.nl, dan beantwoorden wij die per ommegaande.