14 juli 2022

Natuurbegraven Christinalust Enschede

De natuur, daar zijn we met zijn allen zuinig op. Natuurbegraven Nederland ontwikkelt en onderhoudt natuurgebieden. Christinalust Enschede is er daar één van.

Natuurbegraven Nederland maakt het mogelijk om met natuurbegraven
een manier te vinden waar zowel mens als natuur beter van worden.
Op een natuurbegraafplaats vind je een eeuwigdurende laatste rustplaats. Een eigen plek, met rust en ruimte, in de natuur.

Natuurbegraven Nederland heeft aan GBN Groep B.V. de opdracht gegeven om invulling te geven aan gebiedseigen grond welke geschikt is voor toepassen in natuurbegraven.

GBN verzorgt de toetsing en controle van de toe te passen partijen