22 september 2022

Mijlpaal : in 2022 al 100.000 m3 geleverd Dassenplas !

Een mooie mijlpaal op onze locatie Dassenplas te Moerstraten. Daar is in 2022 al 100.000 m3 grond en baggerspecie geleverd en verwerkt.

De Dassenplas is een voormalige zandwinning en heeft een onbedoeld verdrogend effect op de omgeving. Om deze reden wordt de plas aangevuld en heringericht tot een natuurlijk plas-drasgebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wesley Willemse via telefoonnummer 06 51 31 43 17 of per e-mail w.willemse@gbn.nl