25 mei 2022

Mijlpaal: De 500.000ste m3 grond is geleverd bij Oostersedijk Hattem

Een mooie mijlpaal op onze locatie Oostersedijk Hattem. Daar is de 500.000ste m3 grond geleverd en verwerkt.

De voormalige zandgroeve aan de Oostersedijk Hattem is een plas met een diepte variërend tussen de 8 en de 10 meter. Door de plas te verondiepen en af te werken met ondiepe waterpartijen (poelen) en rietvelden brengt GBN meer variatie in het terrein aan. Meer variatie betekent meer planten- en diersoorten, aangezien biotopen ontstaan die beter aansluiten bij de biotoopeisen van een aantal plant- en diersoorten.

Met de verontdieping behoudt de plas de functie van oppervlaktewater en blijft de functie van overloopgebied als waterberging. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te kunnen waarborgen wordt deze periodiek (elk kwartaal) gemonitord, waarbij we nauw controleren dat deze blijft voldoen aan de gestelde eisen van het Waterschap.

De locatie is vergund om de volgende stromen te kunnen accepteren:

  • Grond tot en met kwaliteitsklasse Industrie toepasbaar in een GBT;
  • Grond met Japanse Duizendknoop tot en met kwaliteitsklasse Industrie toepasbaar in een GBT;
  • Baggerspecie tot en met kwaliteitsklasse B toepasbaar in een GBT;
  • Bentoniet zand/ slurry tot en met kwaliteitsklasse Industrie toepasbaar in een GBT.

Wilt u meer informatie over dit project? Of heeft u één van bovengenoemde stromen vrijkomend op uw project? Neem dan contact op met Bas Verheul via b.verheul@gbn.nl of 06 21 11 78 04.