25 april 2023

Maximaal hergebruik van spoorballast!

Afgelopen weekend was de eerste buitendienststelling van het project BBV Zeeuws Vlaanderen. Hierbij heeft GBN Groep samen met Dura Vermeer Railinfra B.V. (DVRI) het bestaande ballastbed lokaal bewerkt en de herbruikbare delen hiervan toegepast in de te vernieuwen sporen.

Daarnaast is er door GBN ‘GB 31,5/50’ (Gewassen Ballast conform SPC) vanaf de productielocatie in Roosendaal aangevoerd. Dit om de overige benodigde hoeveelheden van het project aan te vullen.

Deze ’Gewassen Ballast’ wordt door GBN in Roosendaal gewonnen uit oude spoorballast dat vrijkomt op projecten waarbij lokaal hergebruik op de werkplek niet mogelijk is. Door de ballast te wassen, klasseren en certificeren kan deze opnieuw worden gebruikt als ‘nieuwe’ ballast in de spoorwegen.

Jaarlijks wordt hierdoor energie, diesel, en uitstoot van CO2 en stikstoffen bespaard. Deze uitstoot is onlosmakelijk verbonden aan winning, productie en (interlandelijk)transport van primair spoorwegballast, dat door onze aanpak niet meer nodig is.

Wij bedanken ProRail en DVRI voor de bijdrage om de winning van primaire grondstoffen terug te dringen. Zo dringen we samen Earth Overshoot Day terug op de kalender! Maximaal hergebruik van spoorwegballast, daar strijden we voor! Niet alleen voor nu, maar ook om een leefbare wereld achter te laten voor onze kinderen.