Er is een paradigmashift gaande waarbij we materialen en producten uit gebouwen en gebieden niet meer zien als afval en als lastig, maar als grondstoffen en waardevol.

15 maart 2021

Materialenmarktplaatsen als tool in de circulaire bouweconomie

De bouwsector zit in een transitie naar een circulaire bouweconomie. In lijn met overheidsdoelstellingen werkt de sector in 2030 toe naar 50% circulair werken en 100% circulariteit in 2050. GBN draagt daaraan bij door ketens te sluiten en zo Earth Overshoot Day uit de agenda te verdrijven.

Er is een paradigmashift gaande waarbij we materialen en producten uit gebouwen en gebieden niet meer zien als afval en als lastig, maar als grondstoffen en waardevol. Waar we nu aan het begin van die transitie zitten, zal deze nog meer vaart krijgen als grondstoffen schaars worden en hun prijzen onherroepelijk gaan stijgen. Logisch dus dat er steeds meer ontwikkelingen zijn die bijdragen aan het opnieuw inzetbaar maken van vrijkomende producten en materialen. Eén van deze ontwikkeling is de marktplaats waar als voorbeelden vrijkomende kozijnen, kabelgoten, verlichting en plafondplaten alsook straatinrichting en bijvoorbeeld bomen worden aangeboden. Het doel van deze marktplaatsen is evident: het inzichtelijk maken van het aanbod van de producten en materialen die over zijn. Opdat er anderen zijn die op dat moment behoefte hebben aan dit aanbod.

De verschillende marktplaatsen schieten als paddenstoelen uit de grond. Dat geeft aan dat men zich ervan bewust is dat vrijkomende producten en materialen waardevol zijn. Deze marktplaatsen zijn gericht op specifieke locaties/ regio’s, materialen, branches of binnen de eigen organisatie van een bedrijf of overheidsorganisatie. In deze jonge markt is deze wildgroei aan marktplaatsen een logische ontwikkeling. Uiteindelijk zal het effect en bestaan van deze marktplaatsen afhankelijk zijn van de gemaakte matches. Dit vraagt schaal en leidt er vermoedelijk toe dat er op termijn één of enkele grote spelers overblijven.

Het succes van de circulaire bouweconomie zit in het aantal gemaakte matches. GBN Advies heeft onderzocht hoe het aantal matches vergroot kan worden. De crux daarvan is het aanbod actief te verbinden met de vraag en alles om dit proces heen goed te organiseren. Vanuit dit onderzoek is het programma ‘de circulaire grondstoffencorridor’ ontstaan. Hierin is de marktplaats een belangrijk ingrediënt. Iedere bestaande marktplaats kan geïntegreerd worden in ons programma. Binnen de circulaire grondstoffencorridor wordt gestart met het maken van een materialeninventarisatie bij aangesloten projecten. Deze worden opgenomen in een marktplaats. Maar waar deze marktplaatsen veelal aanbod gedreven zijn, is het in onze aanpak essentieel dat ook de vraagzijde wordt ingericht. Bij de materialeninventarisatie wordt dus ook de vraag van een project in kaart gebracht. Deze wordt samen met het aanbod in een materialenkalender opgenomen. Binnen de grondstoffencorridor is

een ketenregisseur aanwezig om deze stromen op elkaar aan te sluiten. Veelal moeten daar ook ondersteunende processen voor worden georganiseerd zoals transport en tijdelijke opslag. Het soepel verlopen hiervan hangt af van afspraken die de kaders van de samenwerking borgen.

We werken graag samen met marktplaatsen die hun effect willen vergroten.

Ook initiatieven die een marktplaats geïnstalleerd hebben en zoeken naar een hogere conversie helpen we graag met meer inzicht en de organisatie hiervan. Voor interesse neemt u contact op met Harry Hofman of Martijn in ’t Veld. Advies@gbn.nl