22 september 2022

Materiaalonderzoek Bernadotte-Bevinlaan Utrecht

In opdracht van Gemeente Utrecht heeft GBN Advies een materiaalonderzoek uitgevoerd voor de materialen in de openbare ruimte in het project Bernadotte-Bevinlaan en omgeving.

Herinrichting

In 2023 wil de Gemeente Utrecht de buitenruimte van Bernadotte-Bevinlaan e.o. vernieuwen om zo de rijsnelheid te verminderen en het oversteken voor voetgangers veiliger te maken. Ook wordt de riolering vernieuwd. Daarnaast wordt het project gebruikt als pilot om een methode te ontwikkelen om hergebruik integraal onderdeel te maken van ontwerp en contractvorming voor projecten waarbij de openbare ruimte wordt (her-)ingericht. Dit is onderdeel van het Europese subsidieproject FCBRE in het Interreg NWE subsidieprogramma. Meer informatie over de herinrichting van Bernadotte-Bevinlaan e.o. is te vinden op de website van de Gemeente Utrecht.

Resultaten

Het doel van de materialenscan is om de vrijkomende materialen te behouden binnen het project door zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Dit kan bijvoorbeeld voor de stoeptegels, betonstraatstenen en klinkers. We hebben deze op kwaliteit: klasse 1 (zo goed als nieuw), klasse 2 (redelijke staat) en klasse 3 (versleten en uitgewassen toplaag). Uit de analyse is gebleken dat de tegels, betonstraatstenen en klinkers van kwaliteitsniveau 1 en 2 geschikt zijn voor hoogwaardig hergebruik, net als de vrijkomende stoep- en betonranden. Hergebruik van bestrating is vooral voordelig als de bestrating ter plekke wordt hergebruikt (geen transportkosten) en/of als de bestrating direct kan worden geplaatst (geen opslagkosten). Eventueel kan de bestrating gereinigd worden en voorzien worden van nieuwe coating (refurbish i.p.v reuse).

Andere tegels die geschikt zijn voor hoogwaardig hergebruik op locatie zijn de blindegeleidetegels bij op- en afritten en bij bushaltes. De betonnen verkeersdrempels op de weg zijn geschikt voor hoogwaardig hergebruik op locatie. Ditzelfde geldt voor de betonnen inritblokken bij de op- en afritten van de stoep. Ook de verlichting en cameramasten zijn geschikt voor hoogwaardig hergebruik op locatie (mits getoetst). Dit is vooral interessant voor de meest voorkomende verlichting in project Bernadotte-Bevinlaan e.o. (van 4m tot 6m hoog). Eventueel kan de verlichting omgebouwd worden naar Ledverlichting (refurbish i.p.v. reuse).

De rioolknooptypen bestaan uit putten en kolken. Afhankelijk van de kwaliteit en materialen zijn deze geschikt voor hergebruik en/of recycling. Ondergronds zijn de leidingen, die voornamelijk bestaan uit PVC, geschikt voor hoogwaardig hergebruik op locatie. Verder zal bij de ontgravingswerkzaamheden grond en zand vrijkomen. Afhankelijk van de aard en kwaliteit kan dit worden hergebruikt.

Daarnaast kan bij de herinrichting het vrijkomende straatmeubilair terugkomen. Denk aan vuilnisbakken, vuilcontainers, hekwerken, bankjes, stootbanden, fietsenrekken, etct. Ook afsluitpalen en palen met verkeersborden zijn geschikt voor hoogwaardig hergebruik. Om beplanting circulair in te zetten is verder onderzoek nodig naar de boom-, plant- en struiksoorten.

Vervolg

Veel van de geïnventariseerde materialen kunnen dus worden hergebruikt. Nu is het zaak om te kijken hoe deze in het herinrichtingsproject kunnen worden ingezet. Daarover wordt gesproken met de beheerders, die al direct kwamen met concrete ideeën. Verder organiseert de gemeente een marktconsultatie om de markt mee te laten denken over de hergebruiksmogelijkheden en aanbestedingsmogelijkheden. Kortom we hebben met de gemeente Utrecht een belangrijke stap gezet voor hergebruik van materialen uit de openbare ruimte.