29 januari 2024

Mallen voor betonelementen voor circulair arch bridge geproduceerd

Een circulaire arch bridge bouwen van circulair beton en er dan 100 studenten over laten marcheren? Klinkt als een gaaf idee! GBN, C2CA Technology, Strukton Prefab beton en Green Village TU Delft realiseren het!

In het kader van het de klimaatenveloppe zijn 20 blokken van circulair beton geproduceerd en getransporteerd naar de Green Village bij de TU Delft. De Green Village gaat van deze blokken een boogbrug (arch bridge) bouwen die door zijn boogvorm en de druksterkte van het beton een brug over het water vormt. Om te bewijzen dat de brug en het circulaire beton csterk genoeg is zullen er  later dit jaar 100 studenten overheen  marcheren

Dankzij de technologie van C2CA Technology, ontstaan als spin off van een samenwerkingsverband van onder meer GBN Groep en TU Delft, wordt betonpuin vanaf de betonbreker droog gescheiden en bewerkt tot kwalitatief hoogwaardig direct inzetbare grondstoffen voor de productie van circulair beton. Beton met dezelfde kwaliteiten en eisen als beton vervaardigd uit primaire grondstoffen maar dan zonder de C02 footprint en uitputting van primaire grondstoffen! De betonblokken zijn geprefabriceerd door Strukton Prefab beton.

De klimaatenveloppe is een keteninitiatief met als doel om alle fracties van End-Of-Life (EoL) beton weer toe te passen in nieuw beton, en daarmee bij te dragen aan de doelstelling van het Betonakkoord 2030: EoL-beton toepassen in nieuw beton. Daarvoor is het belangrijk om dit traject met de totale betonketen te bewandelen en het materiaal in verschillende objecten toe te passen en te toetsten. Op deze wijze krijgen we inzicht hoe opschaling op nationaal niveau het best gerealiseerd kan worden.

In de Klimaatenveloppe van het ministerie van Economische Zaken zijn extra middelen beschikbaar gesteld om CO2 te reduceren door het inzetten van circulaire innovaties in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Impact maakt je samen!