14 juli 2022

Liggers oogsten

GBN is één van de partners in het consortium van Closing the Loop. We gaan samen met RWS op de A76 een circulair viaduct bouwen dat voor een groot deel bestaat uit geoogste materialen uit oude viaducten. Eén belangrijk onderdeel van het circulaire viaduct zijn de liggers. Nu komen er de komende tijd liggers vrij bij de renovatie van de A9 nabij Amstelveen.

Op 4 juli jl is samen met vertegenwoordigers van RWS, lokale overheden, aannemers en ingenieursbureaus een zgn kantelpuntsessie gehouden. Kernvraag is daarbij hoe kunnen we de liggers vanuit het project A9 oogsten en deze weer inzetten in onder andere de A76 en andere projecten. Daarbij is gekeken naar de oogst zelf, het transport en de opslag van de liggers, de bewerking en de matchmaking en uiteindelijk het hergebruik. Belangrijke conclusie: technisch is het hergebruik van de liggers mogelijk, en daarbij gaan we het een en ander met elkaar leren. Belangrijker is echter de value cases: welke waarde gaan we extra toevoegen. Uit berekeningen komt naar voren dat er 30.000 ton CO2 kan worden bespaard met het toepassen van de liggers in nieuwe viaducten. In een aantal gevallen zijn momenteel de kosten  voor het oogsten wel iets hoger. Verwachting is echter dat deze kosten zullen gaan dalen, doordat we ervaring op doen, waarmee de werkzaamheden efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Dus wat ons betreft moeten we dit gewoon gaan doen met elkaar. Dat was ook de uitkomst van de kantelpunt sessie. Laten we starten om een kanteling in de markt te bewerkstelligen en hiermee te zorgen dat de transitie naar het bouwen van Circulaire viaducten gestart worden en we de duurzaamheidsdoelen voor 2030 gaan halen