29 juni 2017

Leverantie van 126.000 ton zand vanuit België succesvol afgerond

De aannemer FL Liebregts heeft voor het realiseren van het project Hoogtij in de Westzanerpolder in Westzaan met succes 126.000 ton zand (klasse achtergrondwaarde) ontvangen van GBN. GBN leverde zand per schip uit het Vlaams Gewest en verzorgde het gehele traject van administratieve handeling van de EVOA tot aan het scheepstransport voor de wal. Daarbij liep de aanleverproductie op tot 33.000 ton in per week wat door de ligging aan het Noorzeekanaal en de ideale tijdelijke losvoorziening van FL Liebregts zeer voorspoedig verliep.

Door de leverantie leverde GBN een bijdrage aan de realisatie van project Hoogtij in Westzaan van FL Liebregts en een oplossing voor het overtollige zand van haar partners in België.