28 maart 2024

Kennisdelingssessie ketenanalyse

Onlangs kwamen leveranciers, opdrachtgevers, overheden en andere stakeholders bijeen voor een kennisdelingssessie Ketenanalyse.

De deelnemers waren eensgezind: échte duurzame impact maken we samen in de keten van grondstofwinning tot realisatie en alle stappen daartussen, inclusief de stap erná.

De bijeenkomst stond vooral in het teken van  dillema’s bespreken, inzichten te delen en samen een stap verder te zetten in het creëren van een circulaire economie. Dit vraagt om een cultuurverandering en samenwerking. Door krachten en kennis te bundelen krijg je de circulaire economie aan het rollen en kan je impact maken.

De deelnemers hebben deelgenomen aan de workshop “ketenanalyses” en een paneldiscussie. Martijn in ’t Veld (manager advies bij GBN Groep) nam plaats in het panel. “Het was een inspirerende bijeenkomst met gelijkgestemde die samen echt een stap verder willen zetten in verduurzaming. Het in kaart brengen van de ketens en de impact in de ketenanalyse is een mooi begin voor het tot stand komen van de ketensamenwerking waarin daadwerkelijk impact wordt gerealiseerd.”

Kortom! Start een ketensamenwerking en maak impact!