22 oktober 2020

ICEBERG Project

Als vervolg op het VEEP project is in Juni 2020 het Europese project ICEBERG gestart.

Het ICEBERG project staat voor een innovatieve circulaire economie gebaseerd op oplossingen die het efficiënt terugwinnen van waardevolle materiele hulpbronnen uit bouwmaterialen die aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen. Het beoogt de recycling en terugwinning van enkele van de meest voorkomende bouw en sloopafval aan te pakken. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en is onderdeel van het Horizon 2020 programma.

GBN Groep en C2CA-technology (onderdeel van GBN Groep en TUDelft) werken samen met 35 andere Europese organisaties aan dit project.

De doelstelling van het ICEBERG project is om innovatieve recyclingsystemen en technologieën te ontwerpen, te ontwikkelen en te valideren. Met de ontwikkeling van Circuton, de betonrecyclingfabriek voor 100 % circulair beton sluit C2CA-technology met haar circulaire doelstellingen en expertise hier naadloos op aan.

In dit project schalen we de technologie van C2CA-technology voor recyclen van end-of-life beton op. Na het opschalen, wordt de technologie ingezet bij een pilot project die als case study dient binnen het ICEBERG project. Verder passen we verschillende circulaire bouwproducten toe in de Mock-ups die zijn gebouwd voor VEEP.

Het project heeft een looptijd van vier jaar. In de eerste helft van het project worden instrumenten en technologieën ontwikkeld en aangepast om de tracerbaarheid, de identificatie, de scheiding, de recycling en het hergebruik van bouw en sloop materialen te verbeteren. Het tweede deel van het project is gewijd zijn aan het demonstreren van deze oplossingen in zes case studies door hun economische en milieu-impact te analyseren.

GBN Groep is trots om mee te werken aan dit mooie internationale project. Een circulaire economie is grensoverschrijdend. Wij houden u in de komende jaren graag op de hoogte van de ontwikkelingen.