28 maart 2024

Hoogwaardig circulair hergebruik kleigrond

In 2025 gaat het RIVM verhuizen naar een energiezuinig en duurzaam nieuwe kantoor in Utrecht. Niet alleen staat mens, duurzaamheid en milieu centraal bij de bouw van het kantoor maar ook wordt er circulair omgegaan met de grondstoffen die vrijkomen tijdens de bouw hiervan.

Onlangs heeft GBN Groep de afvoer verzorgd voor circa 2.300 m3 kleigrond die vrij kwam op het terrein van het RIVM. Geheel in de circulaire gedachten en doelstellingen van het RIVM รฉn GBN Groep heeft deze partij circulair toegepast bij het herstellen van landbouwpercelen zodat er weer agrarische exploitatie mogelijk is. Dit is hoogwaardig gebruik van grond: een echte win-win situatie!

GBN Grondstoffenmanagement brengt vraag en aanbod samen รฉn heeft ook de mogelijkheid om circulaire grond- en bouwstoffen onder diverse certificaten te produceren. Hiermee sluiten we de traditionele productieketen en houden we de beschikking over hoogwaardige (circulaire) grondstoffen die we op een zo’n hoogst mogelijke manier nuttig te verwerken tegen zo’n laagst mogelijke milieu-impact!