14 april 2022

GBN verwerking grond met Japanse Duizendknoop

Per 01 januari 2022 is er een verbod op het verhandelen en in het bezit hebben van invasieve exoten, waar ook de Aziatische duizendknopen onder vallen. Uit een notitie over de Japanse Duizendknoop van vorig jaar december blijkt het transport van grond met (wortel-)resten van deze soort ook onder dit verbod te vallen. Maar er zijn uitzonderingen!

De afgelopen jaren heeft GBN verschillende toepassingen gerealiseerd waar wij, in nauw overleg met de bevoegde gezagen en de terreineigenaren ervaring hebben opgedaan met het verwerken van grond met exoten (waaronder grond met (resten) Japanse duizendknoop).

Momenteel is één van deze toepassingen nog steeds open voor de verwerking van grond- en baggerspecie, deze locatie is gelegen aan de Oostersedijk te Hattem. We realiseren daar de verontdieping van een vrij liggende diepe plas.

De methode van verwerking van grond- en baggerspecie met exoten die daar wordt toegepast is al jaren succesvol. De grond met exoten wordt aangebracht op diepte, en daarna afgedekt met andere partijen grond (vrij van Japanse duizendknoop).

Wilt u meer informatie over dit project of uw grond- en baggerspecie aanmelden voor verwerking. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Bas Verheul via 06 21 11 78 04 of b.verheul@gbn.nl