27 juni 2017

GBN saneert asbest op monumentaal fort in Nieuwegein

GBN is gevraagd om een asbestsanering uit te voeren op fort Jutphaas. Deze is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het fort stamt uit 1820, maar onder het fort ligt in de bodem de resten verscholen van kasteel Plettenburg uit 1300. GBN voert daarom de sanering uit onder begeleiding van een archeoloog.

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden een asbestinventarisatie uitgevoerd en zijn de bronnen bekend. Heeft u dit nog niet gedaan, géén probleem, GBN kan verzorgen dat vooraf door een gespecialiseerd en erkend bedrijf een asbestinventarisatie of bodemonderzoek wordt uitgevoerd. GBN kan met een integrale aanpak zowel het asbest in gebouwen verwijderen, als ook de bodemverontreiniging met asbest saneren (verwijderen en/of isoleren). Kortom GBN kan u alle zorgen en werkzaamheden rond asbest uit handen nemen: onderzoek, advies, vergunningen, meldingen, uitvoering en registraties. Daarnaast verzorgen wij desgewenst ook aansluitend uw renovatie- of totaalsloop.

Uiteraard kunt u rekenen op een aanpak die valt binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving. GBN is in bezit van het SC-530 certificaat voor het verwijderen van asbest, en gecertificeerd volgens BRL 7000 om grondsaneringen uit te mogen voeren. Voor het reinigen van asbesthoudende grond middels zeven zijn wij gecertificeerd volgens BRL 7510. Onze medewerkers zijn gecertificeerd om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen. Aangezien de eisen vanuit de wet- en regelgeving steeds verder worden aangescherpt, zijn deze certificeringen van groot belang.