25 mei 2022

GBN ontvangt Europese organisaties op circulaire slooplocatie

Op 16 mei 2022 heeft GBN Groep twee Europese organisaties ontvangen op de circulaire slooplocatie van Eikenstein, Zeist. De organisaties kwamen op bezoek in het kader van het ICEBERG-project.

ICEBERG* (https://iceberg-project.eu/) staat voor het werken aan een innovatieve circulaire economie gebaseerd op oplossingen die (bouw)materialen aan het einde van hun levenscyclus efficiënt terugwinnen. Deze oplossingen beogen de terugwinning van enkele van het meest voorkomende bouw- en sloopafval aan te pakken. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en is onderdeel van het Horizon 2020 programma. Gedurende een looptijd van 4 jaar werken GBN Groep en C2CA-technology (onderdeel van GBN Groep en TU Delft) samen met 35 andere Europese organisaties aan dit project.

De circulaire sloop van de voormalige jeugdgevangenis in Zeist (genaamd Eikenstein) is een case-study voor het ICEBERG-project. Maandag 23 mei 2022 is de circulaire sloop gestart! Voorafgaand aan de sloop (16 mei 2022) heeft Tecnalia uit Spanje de slooplocatie bezocht en een scan uitgevoerd met BIM4DW-tool (BIM-aided-Smart Pre-Demolition tool). Deze semi-volautomatische tool inventariseert de aanwezige materialen in een gebouw vóór demontage met een hogere nauwkeurigheidsschatting (> 80%), waardoor de kosten aanzienlijk laag blijven (< 2 €/m2 bebouwd oppervlakte). Ook Leiden Universiteit was aanwezig bij het locatiebezoek. Gedurende de sloopwerkzaamheden gaan zij aan de slag met milieuberekeningen die de circulaire werkzaamheden vergelijken met traditionele sloop. Dit doen zij aan de hand van een LCA (Life Cycle Analysis): een methode voor het in kaart brengen van de milieueffecten van producten gedurende de gehele levensduur.

De focus van de case-study ligt op het hergebruik van vrijkomende materialen, waaronder de recycling van End-of-Life beton met C2CA-technology. Gedurende het project coördineert Mining Groep de circulaire sloop en verzamelt de benodigde gegevens voor de MKI/LCA-berekening.

GBN Groep is trots om mee te werken aan dit mooie internationale project. Een circulaire economie is grensoverschrijdend. Wij houden u in de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.

*ICEBERG staat voor: Innovative Circular Economy Based solutions demonstrating the Efficient recovery of valuable material Resources from the Generation of representative End-of-Life building materials.