19 juli 2023

GBN helpt gemeente Hoorn haar duurzame doelstellingen te realiseren!

Gemeente Hoorn gaat de komende jaren de verouderde riolen vernieuwen in een groot deel van Hoorn-Noord en Venenlaankwartier.

Binnen de werkgrenzen bestond geen mogelijkheid voor depotvorming. Voor deze uitdaging hebben we een oplossing bedacht, waarmee eveneens is voldaan aan de wens en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente  om alle vrijkomende en benodigde materialen met zo weinig mogelijk transportbewegingen af- en aan te voeren. Door inzet van onze vergunde inrichting op Schelphoek Hoorn hebben we het mogelijk gemaakt aan de wensen van de Gemeente Hoorn te voldoen.

Van de vrijkomende puinstromen worden zand-, grindvervangers en menggranulaat gemaakt.

De grondstromen worden gecertificeerd en ook circulair toegepast.