24 november 2022

GBN Groep waarborgt circulariteit op project Utrechtse bazaar

GBN Groep heeft in opdracht van de Gemeente Utrecht een materiaalinventarisatie, aanbesteding en circulaire sloop begeleidt van de in Utrecht welbekende “Utrechtse Bazaar”

De Gemeente Utrecht had ambitie om het gebouw van de voormalige bazaar zo circulair mogelijk te slopen binnen de randvoorwaarden van de planning en het budget. GBN Advies heeft de gemeente hierin begeleidt en ondersteunt met het uitvoeren van een materiaalinventarisatie die als basis voor de aanbesteding heeft gediend.

Vervolgens heeft GBN Groep de gemeente Utrecht geadviseerd tijdens het aanbestedingstraject om zo de partij te selecteren die het gebouw zo circulair mogelijk kon slopen. Het uitvoeringstraject van deze sloop hebben wij begeleid om te borgen dat de plannen die zijn ingediend tijdens de aanbesteding worden gerealiseerd.

In het najaar van 2022 is het project opgeleverd en hiermee is het gebied gereed voor toekomstige ontwikkeling.

We kijken terug op een prettige samenwerking tussen de gemeente Utrecht en de sloopaannemer en zijn trots op het behaalde resultaat.