14 februari 2017

GBN en TU Delft onderzoeken mogelijkheid terugwinnen fijne fractie uit bouw- en sloopafval

GBN en TUDelft werken samen aan een onderzoekstraject voor het terugwinnen van fijne fractie uit bouw- en sloopafval. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe betonrecyclingtechnologieën. Dit onderzoek heet VEEP en staat voor Cost Effective Recycling of C&DW in High Added Value Energy Efficient Prefabricated Concrete Components for Massive Retrofitting of our Build Environment.

Doel is het kosteneffectief recyclen van bouw- en sloopafval en dit verwerken tot innovatieve energie-efficiënte prefab betonelementen. Het project loopt van 2016 tot 2020. Strukton Prefab Beton verwerkt uiteindelijk de fracties in prefab betonnen elementen. Voor meer informatie, zie http://www.cooperationtool.eu/veep/home.aspx.

Een ander onderzoek waar GBN actief bij betrokken is is onderzoeksproject HISER. In dit project werken bedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten samen om te komen tot een volledige recycling van bouw- en sloopafval. Hierbij worden alle gebruikelijke constructiematerialen betrokken zoals beton, gips, baksteen, glas, hout etc. Bekijk dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=PqbqMN6POWg

Beiden zijn Europese onderzoeksprojecten, onderdeel van Horizon2020. GBN werkt namens Strukton Civiel samen met partners uit diverse landen.

De onderzoeken sluit naadloos aan bij de ambitie van GBN om de productie van beton milieuvriendelijker te maken en het hergebruik van bouw- en grondstoffen te hergebruiken. Bij de productie van beton wordt enorm veel CO2 uitgestoten.