01 juni 2017

GBN deelt kennis betonrecyclingtechnologiëen

Afgelopen maand werd in Madrid het BIBM Congres georganiseerd. Dit congres vind elke 3 jaar plaats en is een unieke ontmoetingsplek voor de prefab industrie, producenten, leveranciers, politici en academici uit heel Europa, op het gebied van beton. Tijdens dit congres wordt er informatie gedeeld over de recente ontwikkelingen en toekomst van beton.

GBN heeft tijdens dit congres de workshop ‘C2CA Businessmodel and Technology’ geleid als onderdeel van het Europese project VEEP. Er is ook een bezoek gebracht aan het Spaanse bedrijf Acciona Infrastructuras en haar demopark in Madrid. Dit was een zeer interessant bezoek en met de kennis die hier is opgedaan kan GBN weer een slag slaan in de lopende projecten m.b.t betonrecycling en duurzaamheid.

GBN en TUDelft werken samen aan een Europees onderzoeksproject voor het terugwinnen van grind en fijne fractie uit EoL (End of Life) concrete. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe betonrecyclingtechnologieën. Dit onderzoek heet VEEP en staat voor Cost Effective Recycling of C&DW in High Added Value Energy Efficient Prefabricated Concrete Components for Massive Retrofitting of our Build Environment.

Doel is het kosteneffectief recyclen van bouw- en sloopafval en dit verwerken tot innovatieve energie-efficiënte prefab betonelementen. Het project loopt van 2016 tot 2020. Strukton Prefab Beton verwerkt uiteindelijk de fracties in prefab betonnen elementen. De onderzoeken sluit naadloos aan bij de ambitie van GBN om de productie van beton milieuvriendelijker te maken en het hergebruik van bouw- en grondstoffen te hergebruiken. Bij de productie van beton wordt enorm veel CO2 uitgestoten.

VEEP is onderdeel van Horizon2020. GBN werkt namens Strukton Civiel samen met partners uit diverse landen.