07 juni 2023

GBN bemiddelt tussen projecten in Nederland en België voor hoogwaardig gebruik van grond

Bij de realisatie van projecten komt grond vrij of is grond nodig.

GBN zorgt dat deze projecten aan elkaar worden verbonden waarbij grond zo hoogwaardig mogelijk wordt toegepast.

Zo ook bij de realisatie van een wachtdok voor binnenvaartschepen net over de Nederlandse grens bij het Belgische Zandvliet.

Bij het graven van de haven komt 500.000 ton schone grond vrij.

Net over de grens in Nederland in Moerdijk wordt een hoogwaardig industrie terrein aangelegd waarbij schone grond nodig is van onberispelijke kwaliteit.

De vrijkomende grond van het project in België wordt hoogwaardig toegepast in het Nederlandse project.

De ondersteuning die GBN uitvoert ten behoeve van hoogwaardig gebruik van grond is:

  • Bemiddelen tussen vraag en aanbod (beoordelen kwaliteit (civieltechnisch en milieu hygiënisch, afstemmen planning, keuringswijze)
  • Certificeren van vrijkomende grond zoals conform de BRL 9335-2
  • Het verzorgen van een EVOA vergunning voor het grensoverschrijdend transport van grond
  • Het aan- en afmelden van transporten
  • Het borgen van kwaliteit bij de productielocatie en op de locatie van nuttige toepassing
  • Het afgeven van een milieu hygiënische verklaring

Door het goede samenwerken van de Producent (locatie Wachtdok Zandvliet), nuttige toepasser (locatie Bedrijventerrein Moerdijk) en bemiddelaar GBN wordt 500.000 ton grond op hoogwaardige manier toegepast zodat wordt voorkomen dat grond wordt gestort en primaire grondstoffen benodigd zijn bij de realisatie van projecten.

Gezamenlijk goed op weg met het terugdringen van de kalender van Earth over shootday!