24 november 2022

GBN Advies voert onderzoek voor pilot deposit-beker-systeem Gemeente Utrecht

Het belang van het reduceren van afval is duidelijk, zowel om grondstoffen en energie te besparen, als om neveneffecten zoals de verspreiding van microplastics en de omvang van de plastic soep in oceanen te minimaliseren. Vanaf juni 2023 is er nieuwe regelgeving voor het gebruik van (plastic) wegwerpbekers, dit mag niet meer.  GBN Advies heeft in opdracht van Gemeente Utrecht de afgelopen maanden gewerkt aan een pilot met een deposit-beker-systeem in Utrecht.

Deposit-beker-systeem

Een deposit-beker-systeem is een afvalvrij systeem waar bekers niet na eenmalig gebruik worden weggegooid. Diverse aanbieders werken aan oplossingen voor het gebruik van herbruikbare bekers en/of maaltijdverpakkingen. Hierbij is onderscheid te maken tussen statiegeld- en uitleen-oplossingen. Bij de statiegeld-oplossingen betaal je per ontvangen beker een bedrag welke je bij het inleveren van de beker terugkrijgt. Bij de uitleen-oplossing wordt een gratis ontvangen beker geregistreerd in een mobiele applicatie. Wanneer deze binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld 14 dagen) wordt ingeleverd blijft het gebruik gratis. Na deze periode wordt er automatisch een bedrag berekend en in rekening gebracht. Bij beide oplossingsrichtingen kan gebruik worden gemaakt herbruikbare bekers (hardcups) die na reiniging meermalig bruikbaar zijn of van recyclebare bekers (softcups) die na gescheiden inzameling door een recyclingbedrijf verwerkt worden tot dezelfde bekers. Onderzoek toont dat een hardcup duurzamer is dan een softcup, mits die minimaal vijf keer wordt gebruikt. Daarnaast is een herbruikbare beker wel zo’n 100 tot 200 keer te gebruiken.

Start van pilot bij Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil het goede voorbeeld geven. Daarom zijn alternatieve mogelijkheden onderzocht om de Single Use Plastic koffiebekers, die binnen de gemeentelijke organisatie worden gebruikt, te vervangen. Daarvoor worden diverse pilots uitgevoerd, die in oktober van start zijn gegaan. Eind Q2 2023 worden de pilots geëvalueerd en volgt meer informatie over de wijze waarop de Gemeente Utrecht invulling geeft aan de nieuwe regelgeving rondom wegwerpbekers in de eigen organisatie.

Betrokkenheid ondernemers

Naast de pilots binnen de gemeentelijke organisatie zijn en worden in de stad bij ondernemers enkele pilotprojecten met herbruikbare bekers uitgevoerd. Op 12 oktober 2022 is het deposit-beker-systeem in de stad Utrecht gelanceerd. De eerste beker is in ontvangst genomen door de Wethouder Circulaire Economie, Susanne Schilderman!  Het blijkt nog lastig om commitment te krijgen bij partijen, ondanks een financiële prikkel die beschikbaar is gesteld.

Toekomst zonder afval

GBN is blij een bijdrage te hebben geleverd aan het opzetten van de pilots voor het reduceren van wegwerpbekers. Zo baant de stad Utrecht zich naar een stad zonder afval!