30 mei 2022

De week zonder afval – 2022

Het is deze week (30 mei t/m 5 juni 2022) de ‘Week zonder afval’. In deze week worden we met zijn allen in Nederland uitgedaagd om zo min mogelijk afval weg te gooien. Denk hierbij aan het hergebruiken van je waterflesje, een kartonnendoos van een online bestelling gebruiken als knutselproject voor de kinderen of bewust kiezen voor herbruikbare verpakkingen zoals het meenemen van een eigen boodschappentas naar de supermarkt.

Deze week is een mooi initiatief om onze weggooi-gewoontes te doorbreken. In ons dagelijks leven kunnen wij meerdere keren per dag een bewuste keuze maken om duurzaam met onze producten en consumentengedrag om te gaan.

De bewuste keuze van duurzaam omgaan met onze producten maken wij dagelijks bij GBN Groep.

‘Stoffen of materialen die zijn afgedankt en alleen nog geschikt zijn om te worden weggegooid’, ‘Materialen met negatieve waarde’, ‘Niet bruikbare grondstoffen’…. Een aantal voorbeelden waarmee doorgaans het woord ‘Afval’ wordt geassocieerd. Een negatieve lading aan een woord dat zo’n grote positieve bijdrage heeft in de ontwikkeling van een circulaire economie

Materiaal stromen één voor één circulair maken, dat is onze missie. Door dit te verwezenlijken wordt zogenaamd afval omgezet tot een hoogwaardig circulaire grondstof en krijgt het een tweede leven in nieuwe producten of andere toepassingen.

In een lineaire economie werd beton, spoorballast, grond, bouwstoffen en kunstgras afgevoerd als afval. Bij GBN Groep hebben wij van deze materiaalstromen de keten gesloten. Stuk voor stuk worden ze op hun eigen manier weer ingezet in de keten en dringen we het gebruik van primaire grondstoffen terug. Hierdoor putten we de aarde niet uit met winnen van primaire grondstoffen en kunnen we Earth Overshoot Day van de kalender verbannen.

Bij GBN Groep associëren wij het woord afval dus met ‘‘Stoffen of materialen die aan het einde van hun levensduur zijn en nog geschikt zijn om te worden hergebruikt’, ‘Materialen met een positieve waarde’ en ‘Bruikbare grondstoffen voor nieuwe circulaire toepassingen’.

Hoe u mee kunt werken aan de decennia zonder afval? GBN Groep geeft u hier graag advies over en denkt met u mee in de mogelijkheden die er zijn.

Want de beste manier om de toekomst te veranderen is om deze vandaag al te creëren!