14 juli 2022

De Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie – samenwerking tussen het Rijk en Overheden

Sinds 1 januari ben ik, Martijn in ’t Veld, gedetacheerd bij de Gemeente Zwolle als adviseur circulaire economie. In deze rol help ik de gemeente de transitie te maken naar een circulaire economie.

Het werken daar biedt een gevarieerd takenpakket dat zich strekt van directe adviezen voor projecten zoals gebiedsontwikkelingen, tot organisatievraagstukken en strategievorming.

Daaronder valt ook het uitwerken van de strategische doelstellingen uit het programmaplan naar subdoelen, KPI’s en concrete acties.

Zwolle conformeert zich aan de Nationale doelstellingen van het Rijk: 50% circulaire economie in 2030 en 100% circulair in 2050. Het Rijk heeft deze technische definitie vertaald in transitiepaden. Die transitiepaden richten zich op een aantal specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld binnen de circulaire bouweconomie wordt de focus gelegd op Asfalt en op Kunstwerken. Binnen het portfolio van RWS wellicht logische onderwerpen, maar voor de Gemeente Zwolle (als voorbeeld) een stuk minder. 6 juli was het Nationale Congres Circulaire Bouweconomie. In één van de deelsessies stond de samenwerking tussen het Rijk en andere overheden centraal. Daar mocht ik aantreden in het panel om het gesprek daarover te voeren met mensen van de Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Waterschappen, het Ministerie, RVO en Provincies.

Persoonlijk vond ik het een interessante en interactieve sessie waar we met elkaar hebben geconstateerd dat samenwerking cruciaal is. Dat het cruciaal is om doelen en acties op elkaar af te stemmen om de grotere doelstellingen van 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050 bereikbaar en tastbaar te maken. Er staat ons nog veel te doen: i. de neuzen (visie, doelstellingen en acties) met elkaar synchroniseren; ii. ophalen wat verschillende overheden nodig hebben om de slag te kunnen maken; en iii. alle leerervaringen die in den lande worden opgedaan verzamelen zodat we daar gezamenlijk van kunnen leren en profiteren. Om maar een eerste greep op hoofdlijnen te maken.

Ik kijk ernaar uit om daar vanuit mijn rol in Zwolle mijn bijdrage aan te leveren, daarmee voeding te geven aan het ecosysteem voor de circulaire bouweconomie en bij te dragen aan het terugdringen van Earth Overshoot Day.