19 april 2021

De ketenregisseur: Spin in het web bij SBIR ‘Circulaire Viaduct’

Van oude viaducten nieuwe maken, dan kan. We maken van de oude viaducten als het ware legostenen en plaats die weer terug in de nieuwe viaduct. Constructief technisch kan dit. We zien dan ook mogelijkheden om dit voor 10 viaducten de komende jaren te realiseren. Samen met Nebest, Strukton Civiel en AnteaGroep hebben we dit onderzocht en een voorstel ingediend bij RWS in het kader van de SBIR ‘Circulaire Viaduct’.

Alleen techniek is niet het enige dat speelt, het moet ook organisatorisch worden vormgegeven. Op 25 maart jl. hebben we een webinar georganiseerd met vertegenwoordigers van o.a. de gemeenten Arnhem, Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort, de provincies Noord-Holland, Utrecht en Overijssel en ProRail. Daarin hebben we gesproken over de techniek (van oogsten, opslaan en remonteren) en de organisatie daarvan. We starten met een herbruikbaarheidsscan van kunstwerken.

Op basis daarvan maken we een materiaalkalender waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Na oogsten, slaan we slaan we eventueel materialen tussentijds op om te zorgen dat er ook daadwerkelijk match plaats vinden. Om dit in goede banen te leiden, zijn er spelregels nodig en moet iemand dit organiseren als een spin in het web: de ketenregisseur.