17 september 2021

De ketenregisseur, een oliemannetje in duurzame tijden

GBN heeft als missie om Earth Overshoot Day uit te bannen en doet dit door ketens te sluiten. We onderzochten voor Rijkswaterstaat welke ingrediënten benodigd zijn om grondstromen van verschillende projecten binnen een bepaalde regio op elkaar aan te sluiten. Op basis van dat onderzoek ontwikkelden wij het programma De Circulaire Grondstoffen Corridor. Dit programma bestaat uit 5 hoofdingrediënten: 1. Materiaalinventarisaties; 2. Materialenkalender; 3. Hub, transport en refurbishment; 4. De ketenregisseur; en 5. Spelregels. Met dit artikel zijn we aangekomen bij onderwerp vier: de ketenregisseur.

In de vorige artikelen beschreven we onze bevindingen op de concrete onderwerpen van een materialeninventarisatie en -kalender, hubs en transport. We constateerden echter in onze onderzoeken dat er iets ontbrak om matches tussen vraag- en aanbod daadwerkelijk tot stand te brengen. Wat we bemerkten was dat statische gereedschappen als een inventarisatie, of als een kalender de neiging hebben uit de aandacht te verdwijnen. En op het moment dat er een week, of maand door belangrijke stakeholders geen gebruik meer wordt gemaakt van de gereedschappen, verliezen deze hun werking. Als een marktplaats niet actief wordt gebruikt; als er niet met regelmaat aanbod op wordt geplaatst, of niemand via de marktplaats materialen afneemt, dan bloedt het initiatief dood.

Bij sommige projecten die we bezochten was er iemand die de rol van ambassadeur of matchmaker op zich had genomen. Bij die projecten was er aanzienlijk meer beweging en daarmee resultaat. Deze personen zorgden dat de aanbiedende en vragende partijen bij elkaar werden gebracht. Bovendien zagen ze erop toe dat matches werden gerealiseerd en hielpen met (kennis over) de organisatie van een match.

Veelal waren deze ambassadeurs, die een soort voorloper zijn van de ketenregisseur zoals wij die voorzien, op eigen intrinsieke motivatie in deze rol gestapt. Wat natuurlijk zorgt voor enthousiasme en goede initiatieven. Echter bleek deze rol, omdat deze niet was toegewezen en ook niet werd betaald – geen officiële status te hebben en daarmee ook kwetsbaar te zijn.

Een ketenregisseur is een essentiële schakel voor een duurzame afstemming van producten, materialen en grondstromen. Deze persoon zou daarom een officiële status moeten krijgen en daarvoor ook tijd en ruimte . Het is iemand die makkelijk connecties maakt, en kennis heeft van de betreffende stromen. Bovenal is het iemand die kansen ziet, vraag en aanbod herkent en vanuit een onafhankelijke positie zijn/ haar netwerk ter beschikking stelt om de matches te organiseren en realiseren. Ook is het iemand die, en dat is misschien wel de belangrijkste taak, de uitwisseling van reststromen bij alle stakeholders letterlijk op de agenda en daarmee structureel onder de aandacht krijgt.

Voor meer informatie over de Circulaire Grondstoffen Model of het onderliggende groeimodel, kunt u informatie opnemen met GBN Advies: advies@gbn.nl of direct via m.intveld@gbn.nl en telefonisch: 06-21220812. Zoekt u een ketenregisseur? Ook daarvoor kunt u bij GBN Advies terecht.