Een circulaire economie creëer je samen!

22 oktober 2020

Closing the Loop

Rijkwaterstaat (RWS) wil circulariteit in de markt stimuleren via de SBIR-regeling Circulaire Viaduct. Met deze SBIR-regeling daagt RWS ondernemers uit om circulaire oplossingen te ontwikkelen en te valideren voor viaducten. De invalshoeken voor deze SBIR zijn aanleg en vervanging van een viaduct met lage milieu-impact over de gehele levensduur inclusief opvolgende levenscycli, en hergebruik van materialen en onderdelen.

Voor GBN klinkt dit natuurlijk als muziek in de oren! Samen met Nesbest, Antea Group, Strukton Civiel en IMD raadgevend ingenieurs heeft GBN Groep het voorstel ‘Closing the Loop’ ingediend.

Dit voorstel is door RWS gehonoreerd en hiermee gaan we nu mee aan de slag. In dit project willen we van de onderdelen, elementen en elementen van een oud viaduct een nieuw viaduct maken, we zetten de materialen dus hoogwaardig circulair in.

Daarvoor ontwikkelen we een hergebruikscan systematiek, ontwerp, kostencalculatie en uiteindelijk gaan we het realiseren. GBN Groep richt zich onder andere op het hoogwaardig hergebruiken van het beton.