08 november 2021

Circulaire Grondstoffen Corridor – de regels van het spel

GBN heeft als missie Earth Overshoot Day uit te bannen en doet dat door ketens te sluiten. Daarvoor hebben we, in opdracht van Rijkswaterstaat, de Circulaire Grondstoffen Corridor ontwikkeld. Een programma dat bestaat uit vijf onderdelen die allen georganiseerd moeten worden om grond- en grondstoffenstromen op elkaar aan te sluiten. Het programma is ook geschikt voor andere stromen als materialen en producten. De vijf onderwerpen behandelen we allemaal in elkaar opvolgende artikelen in deze nieuwsbrief. Het betreffen: i. de materialen inventarisatie, ii. de materialenkalender, iii. hub en transport, iv. de ketenregisseur en v. spelregels. In dit artikel behandelen we dat laatste onderwerp.

De circulaire economie functioneert enkel bij samenwerking. Die samenwerking is onontbeerlijk om stromen op elkaar af te stemmen. En voor een goede samenwerking is het nuttig om heldere afspraken met elkaar te maken. Daarmee worden verwachtingen duidelijk en ontstaat er later geen gedoe.

Die afspraken – noem ze de regels van het spel – kunnen over van alles gaan. De kern hiervan ligt in: 1. Wie heeft welke belangen; en 2. Wie neemt welke rol in het spel, met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Deze ingrediënten vormen de basis om in vertrouwen met elkaar te kunnen samenwerken en handelen. En ook dat vertrouwen is cruciaal. In dat kader verwijs ik graag naar het boek The Speed of Trust van Steven Covey. Drie dingen zijn daarin cruciaal: 1. Deel het waarom – wat is het doel dat je wilt bereiken (met elkaar); 2. Communiceer over wat je daaraan gaat doen; 3. Doe dat dan ook.

Dat is denk ik ook de kern van de circulaire economie met elkaar vleugels geven: vanuit de goede intentie, met de juiste communicatie aan de slag gaan en Doen!

Vanuit een gezamenlijk doel werken is op strategisch niveau met elkaar nadenken over hoe je stromen wilt sluiten. Dat is het hoogste niveau in ons groeimodel waarop je met elkaar de samenwerking kunt vinden.

Op het groeimodel gaan we dieper in bij de volgende nieuwsbrief.

Meer weten over welke spelregels van belang zijn en hoe je deze met elkaar kunt ontwikkelen? GBN Advies helpt graag in dit proces, bijvoorbeeld door het organiseren van een workshop waarin dit onderwerp centraal staat. Meer informatie via: advies@gbn.nl of bel met Martijn in ’t Veld (06) 2122 0812