16 februari 2023

Buyers Group Grondstromen

Grondstromen zijn met 60 % de grootste materiaalstromen in de GWW-sector. De meeste grondstromen worden al jaren hergebruikt. Nu is het tijd voor de next level hergebruik, waar we meer waarde gaan toevoegen aan grond.

GBN Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een verkenning gedaan naar de behoefte van een Buyers Group Grondstromen.

Uit deze verkenning komt naar voren dat er behoefte is om een Buyers Group Grondstromen op te richten. Hierin gaan publieke overheden en opdrachtgevers in overleg met elkaar hoe zij voorwaarden kunnen scheppen om te zorgen dat opdrachtnemers grondstromen optimaal circulair gaan inzetten.

Op de InfraTech vakbeurs in Rotterdam Ahoy hebben Simone Houtman (RWS) en Harry Hofman (GBN Advies) een presentatie gegeven over de Buyers Group Grondstromen.

De Buyer Group grondstromen is een mooie stap vooruit in het creeren van hoogwaardige toepassingen voor grondstromen en het reduceren van gebruik van primaire grondstromen, CO2 en stikstof. En daarmee maken we impact.

We kunnen dit alleen maar doen, als we met elkaar samenwerken. Doet u ook mee?