09 juni 2023

Branchebreed Spooroverleg Duurzaamheid

Sinds 1,5 jaar is de spoorbranche verenigd om met elkaar te spreken over het versnellen van de verduurzaming van deze sector.

Reden hiervoor is dat de verschillende aangesloten partijen; ProRail als opdrachtgever en de verschillende spooraannemers, die alle duurzame ambities hebben geformuleerd. Iedereen erkent het klimaatprobleem, erkent uitdagingen als grondstoffenschaarste en ziet dat de biodiversiteit achteruit holt. Alle partijen hebben de goede intenties om te werken aan duurzame oplossingen en projecten.

In de praktijk, in de samenwerking tussen deze partijen, blijkt het echter nog best lastig om duurzame keuzes te maken met elkaar. Laat staan dat er één gedeelde visie is op hoe de verschillende transities (energie, circulariteit) bewerkstelligen gaan worden.

Mede op initiatief van Strukton Rail, zijn ProRail en GBN Advies (als procesbegeleider) een doorlopende dialoog gestart tussen momenteel ProRail en de spooraannemers. In het begin was het even zoeken: “Wat gaan we met elkaar doen?” Inmiddels is dat duidelijk:

  1. project 1 – We werken aan het vergroten van de urgentie op de bestuurstafels; hiervoor wordt begin juli een ontbijtsessie georganiseerd met bestuursleden.
  2. project 2: Vanuit deze groep wordt feedback gegeven op de door ProRail opgestelde transitiepaden.
  3. project 3 houdt zich bezig met het transparanter maken en verbeteren van vrijgaveproces voor de toepassing van nieuwe materialen en producten in spoorprojecten.

De openheid en gelijkwaardigheid waarmee partijen aan tafel zitten is super. Daardoor worden pijnpunten op tafel gelegd en gezamenlijk gezocht naar duurzame oplossingen, want dat is het uitgangspunt van dit gezamenlijke overleg.

Gezamenlijk werken we aan een duurzamere spoorsector!