28 maart 2017

Bentonietslurry naar Oostersedijk Hattem

Bij werkzaamheden op het 5 mei plein in Utrecht komt bentonietslurry vrij. De bentonietslurry wordt door GBN afgevoerd naar onze locatie Oostersedijk te Hattem.

Bentoniet is een grondstof, die gebruikt wordt bij het boren van tunnels en boorgaten in de offshore ter versteviging van de boor- en tunnelwand. De Bentoniet kan na reiniging weer hergebruikt worden. Na enige malen is de bentoniet onbruikbaar als materiaal voor het verstevigen van bijvoorbeeld de boor- en tunnelwand. De bentoniet kan daarna nuttig hergebruikt worden op onze locatie Oostersedijk te Hattem.

De locatie Oostersedijk Hattem is een voormalige zandwinning die GBN ontwikkeld tot een natuurgebied voor meerdere groepen planten en dieren. De locatie is vergund om de volgende stromen te kunnen accepteren :

  • Grond tot en met kwaliteitsklasse Industrie voor GBT
  • Baggerspecie tot en met kwaliteitsklasse B voor GBT
  • Bentoniet zand / slurry tot en met kwaliteitsklasse Industrie voor GBT

De locatie is gelegen aan de Oostersedijk 2 te Hattem.

Wilt u meer informatie over onze locatie Oostersedijk Hattem of over de afzet van bentonietslurry dan kunt u contact opnemen met de projectleider Thomas Havinga 06 21 11 78 04 of via info@gbn.nl